Taxi A Ninh Binh

Taxi Ninh Bình

Adresse: 1a Van Giang, Ninh Phong, Ninh Binh

Tél: (030) 3 633 788

Taxi Mai Linh

Adresse: No 2 Yet Kieu – Tran Hung Đao – Nam Thanh – Ninh Binh

Tél: (030) 6 251 888/ (030) 6 25 25 25

 Taxi Minh Long

Adresse: Phuc Tri,  Route 1b, Nam Thanh, Ninh Binh

Tél: (030) 3 88 11 22

Banques

 Maritime Bank Ninh Binh

Adresse: No 06 Le Dai Hanh, Thanh Binh, Ninh Binh.

Tél:  (0303) 3899 130

Fax: (030) 3 899 131

Gp Bank Ninh Binh

Adresse: No 57 Rue 1 Van Giang, Ninh Binh.

Tél: (0303) 3 872 047

Hopitaux A Ninh Binh

Hôpital Omnipraticien De Ninh Binh

Adresse: Route Tue Tinh – Nam Thsnh – Ninh Binh.

Tél : 0303.871030

Fax : 0303.897374

Hôpital De Médicine Traditionnelle De Ninh Binh

Adresse: No 7 – Rue Tran Hung Dao – Đong Thanh – Ninh Binh.

Tél: (0303).3876336.

Fax: (0303) 3876336